Flavon GreenFlavon MaxFlavon KidsFlavon Max PlusFlavon ActiveFlavon Protect
Flavon Max Klub

Stabilna firma

Flavon Group to prywatna, węgierska, wolna od długów firma z własną fabryką i międzynarodową siecią dystrybucji, której obroty na Węgrzech i w Polsce wynoszą 50 milionów euro.

Flavon Group to dynamiczny rozwój z wieloma osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności, nagrodami bussinesowymi i ponad 160.000 Klubowiczów.

Nagrody

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego

Flavon Group Polska po raz kolejny zostało docenione listem gratulacyjnym otrzymanym z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowy. Jest to szczególne wyróżnienie, bowiem wiąże się z Programem Promocji Kultury Przedsiębiorczości w którym po raz kolejny odnieśliśmy sukces. Mamy nadzieję, że klubowicze wykorzystają ten fakt w swojej codziennej pracy i pokazując, że nasza firma cieszy się stabilnością i prestiżem.

Monde Selection 2012 - Grand Gold Award: Flavon max Plus+

Brukselską nagrodę Monde Selection powołano do życia w roku 1961 celem testowania i propagowania sprzedaży produktów biorących udział w konkursie. Co roku tysiące firm startuje w wyścigu po brązowy, srebrny i złoty medal, a także po prestiżowe wyróżnienie Grand Gold. W tym roku do konkursu w 7 różnych kategoriach zgłosiły się firmy z 80 krajów reprezentujących 6 kontynentów. Liczba pretendentów do tytułu po raz pierwszy w historii przekroczyła w tym roku trzy tysiące! Wybór laureata nagrody, której tradycja ma już ponad 50 lat, zapada decyzją Jury.

Obok badań laboratoryjnych przywiązuje ono wagę do osiągnięć na innych polach: zgodności z normami prawa, estetyki opakowania i etykiet, dbałości o zdrowie i środowisko oraz innowacyjności.

W kategorii Diet & Health, w której startował Flavon max Plus+ nagrodzono 336 produktów. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie, nagrodę Grand Gold otrzymało już jednak tylko 36 produktów. Najbardziej napawa nas dumą fakt, że nasz produkt zdobył nagrodę Grand Gold jako jedyny produkt z Europy!

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Monde Selection 2012 odbyło się w czerwcu w Atenach. Tam też nagrodę dla naszej firmy osobiście odebrał Prezes-Założyciel, László Gaál.

Certyfikat Rzetelności

Miło nam poinformować, że firma Flavon Group Polska sp. z o.o. przystąpiła do programu Rzetelna Firma i uzyskała Certyfikat Rzetelności wystawiony przez Krajowy Rejestr Długów, instytucję działającą pod nadzorem Ministra Gospodarki.

Program ten to największe przedsięwzięcie dla biznesu w Polsce. Powstał w 2008 r. z inicjatywy Krajowego Rejestru Długów. Celem powołania programu jest promocja rzetelności i etycznych zasad współpracy między przedsiębiorcami i konsumentami. Certyfikat rzetelności wydawany w ramach tego programu stanowi jeden z najbardziej prestiżowych dokumentów biznesowych. Posiadanie Certyfikatu stanowi dowód, iż jego posiadacz reguluje w terminie wszystkie swoje należności. Jest to bardzo istotna wiadomość dla potencjalnych współpracowników, ponieważ gwarancja wypłaty należnego wynagrodzenia we właściwym terminie to jedna z kluczowych kwestii przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy.

Prasa

Skrót artykułu z czasopisma "Chirurgia Węgierska"

Redaktorzy artykułu są lekarzami, którzy przeprowadzili badania kliniczne nad wpływem jednego z suplementów żywieniowych, preparatu o nazwie Flavon max (GéSz Kft, Debrecen) na choroby serca i układu krwionośnego. Randomizowane badanie przeprowadzono na pacjentach z ciężką chorobą wieńcową, przy użyciu kontrolowanego placebo. Zastosowane zostały: kardiograf impedancyjny, TensioMed arteriograf, pomiary sztywności i grubości ścianek tętnic, oraz badanie laboratoryjne wartości białka C reaktywnego (CRP).

Na skutek skurczu serca (systole) następuje wyrzucenie krwi do aorty (tzw. wczesne ciśnienie pulsacyjne), która na odcinku zatoki czwartej zostaje odbita, powodując dobrze wyczuwalną drugą falę (tzw. późne ciśnienie pulsacyjne). Jednak w przypadku nadmiernej sztywności tętnic i zwiększonej szybkości fali tętna (PWV), fala powracająca z nadmierną szybkością może spotkać się z falą nadchodzącą i spowodować wzrost skurczowego ciśnienia wywieranego na tętnice centralne. Stopień, w jakim powrót fali odbitej przyczynia się do wzrostu ciśnienia centralnego, oceniany jest na podstawie tzw. wskaźnika wzmocnienia (ang. augmentation index, AIx), czyli różnicy pomiędzy ciśnieniem wywieranym przez falę zsumowaną i falę nadchodzącą. Wartość indeksu augmentacji daje pewien obraz ogólny tzw. sztywności naczyń obwodowych.

Niniejsza publikacja jest wynikiem nowatorskich badań teoretyczno-klinicznych, które mogą położyć naukowe podwaliny nowej terapii uzupełniającej. Zalety takiej terapii mogłyby być wykorzystywane nawet do poprawy jakości życia ciężko chorych pancjentów kardiologicznych. Pacjenci wzięli udział w badaniach po uprzedniej wyczerpującej informacji i podpisaniu deklaracji o zgodzie na badania. Były to osoby, które z powodu miażdżycy przeszły już dwukrotnie operacje tętnic wieńcowych. Randomizowane badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, przy użyciu kontrolowanego placebo zostało przeprowadzone za zgodą Regionalnego Komitetu d/s Etyki Badawczej przy Centrum Medycznym Uniwersytetu w Debreczynie.

Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy (po 15 osób każda): jedna z nich otrzymywała substancję obojętną (placebo), druga zaś preparat Flavon max. Podsumowując i analizując wyniki badań, pod wpływem działania Flavon max stwierdzono znaczną (p<0.05) poprawę dwóch czynników: wskaźnika augmentacji, jak również wartości białka C reaktywnego (CRP), mierzonego w warunkach laboratoryjnych.

Reasumując: podawanie pacjentom preparatu Flavon max okazało się pożyteczną terapią uzupełniającą w okresie po operacji tętnic wieńcowych.

Zdrowie i sukces

Klub Flavon max jest już sposobem na życie dla kilku tysięcy osób: właśnie to chcemy osiągnąć, żeby setki tysiące ludzi osiągnęło sukces finansowy i moralną satysfakcję, pomagając jednocześnie innym.

Nasz cel to udostępnienie milionom ludzi sposobu na zdrowsze i lepsze życie.

ID Sponsora

Rejestrując się w naszym Klubie należy podać ID Sponsora: M-325392.

Dołączcie Państwo do Klubu Flavon max, bądźcie członkiem zdrowej i pełnej sukcesów grupy!

Flavon Max Klub